Cross Border Service


HOTLINE: 08 3592 4704?!!!

CNCLogistics?chuyên cung c?p d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa?t? Vi?t Nam sang Campuchia và Lào?b?ng ???ng?ti?u ng?ch và chính ng?ch?qua t?t cà các c?a kh?u thu?c Tay Ninh, Bình Ph??c và An Giang.?
V?n chuy?n hàng ?i Campuchia, Lào g?m các d?ch v?:?
V?n chuy?n hàng l?, hàng ghép giao nh?n t?n n?i?
V?n chuy?n hàng phan ph?i, hàng c?ng trình?
V?n chuy?n máy móc thi?t b??
D?ch v? làm th? t?c h?i quan t?i các c?a kh?u?
V?n chuy?n hàng t?m nh?p, tái xu?t?
v?n chuy?n hàng quá c?nh?
Chuy?n phát nhanh hàng hóa, ch?ng t?, hàng m?u ?i 1 ngày?
Nh?n v?n chuy?n hàng t? Campuchia v? Vi?t Nam
T? Tp.hcm ?i Lào t?i các T?nh :
Viêng Ch?n; Phongsaly; Luangnamtha; Oudomxay; Bokeo; Luangprabang; Huaphanh;
Xayabury; Xiengkhuang; T?nh Viêng Ch?n; Borikhamxay; Khammuane; SavannakhetSaravane; Sekong
V?n chuy?n hàng t? Hcm ( Vi?t Nam) ?i Champasack
V?n chuy?n hàng t? Hcm ( Vi?t Nam) Hà N?i ?i Lào
V?n chuy?n hàng t? ( Vi?t Nam) Hà N?i ?i Luang Prabang (Lu?ng Pha B?ng)
V?n chuy?n hàng t? Hcm ( Vi?t Nam) TP H? Chí Minh ?i Luang Prabang (Lu?ng Pha B?ng)
Hà N?i ?i Vientiane (Viên Ch?n)
TP H? Chí Minh ?i Vientiane (Viên Ch?n)
Hà N?i ?i Luang Prabang (Lu?ng Pha B?ng)
TP H? Chí Minh ?i Luang Prabang (Lu?ng Pha B?ng)
Hà N?i ?i Vientiane (Viên Ch?n)
Vietnam ?i Luang Prabang
Vietnam ?i Vientiane
?i Luang Praban
V?n chuy?n t? Hcm ?i : Attapeu
V?n chuy?n Tp.hcm –pnompenh (CAMBODIA)
Banteay Meanchey; Battambang;Kampong Cham;Kampong;Chhnang;Kampong;Speu;KampongThom;Kamp ot;Kandal;Koh Kong;Kratié;Mondulkiri;Oddar Meancheay;Preah Vihear;Pursat;Prey Veng;Ratanakiri;Siem Reap;Stung Treng Svay Rieng;Takéo;Pailin;Phnom Penh;Preah Sihanouk
?? bi?t thêm th?ng tin xin liên h?:?
??a ch?:?28/6 ????ng ?HT 42,Ph???ng Tan H?ng Thua?n, Q.12, Tp.HCM?
?t:?08 3592 4704?
手机斗牛app